• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dancing
  hunting
  jump
  sự biến đổi đột ngột pha (sự nhảy pha)
  phase jump
  sự nhảy điều kiện
  conditional jump
  sự nhảy khỏi chương trình con
  jump out of a subroutine
  sự nhảy không điều kiện
  unconditional jump
  sự nhảy trao đổi
  exchange jump
  sự nhảy trở về
  return jump
  sự nhảy tức thời
  instant jump
  sự nhảy vọt điện áp
  voltage jump
  jump instruction
  skip
  sự nhảy băng
  tape skip
  sự nhảy chương trình
  program skip
  sự nhảy giấy
  paper skip
  sự nhảy tự động
  auto-skip
  sự nhảy đường dây
  Line Skip (LSK)
  slewing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X