• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  centralization (vs)
  concentration
  sự tập trung các hạt ( cấp)
  particles concentration
  sự tập trung các điểm chuẩn
  concentration of grid of reference points
  sự tập trung các điểm tham chiếu
  concentration of grid of reference points
  sự tập trung dân
  concentration of population
  sự tập trung giao thông
  traffic concentration
  sự tập trung tìm kiếm
  search concentration
  sự tập trung ứng lực
  stress concentration
  sự tập trung ứng suất
  concentration of stress
  sự tập trung ứng suất
  concentration of stresses
  sự tập trung ứng suất
  stress concentration
  sự tập trung đường truyền
  line concentration
  Concentration (CONCN)
  gathering
  lumping
  stress concentration

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  centralization
  sự tập trung kế hoạch hóa
  centralization of planning
  sự tập trung tín dụng ngắn hạn
  centralization of short-term credit
  concentration
  sự tập trung công nghiệp
  concentration of industry
  sự tập trung công nghiệp
  industrial concentration
  sự tập trung hàng trữ
  concentration of stocks
  sự tập trung hóa thị trường
  market concentration
  sự tập trung người bán
  seller concentration
  sự tập trung người mua
  buyer concentration
  sự tập trung theo địa
  geographical concentration

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X