• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bond

  Giải thích VN: Chỉ hai vật được nối hoặc buộc vào nhau, thường được sử dụng để chỉ cấu trúc chồng lên nhau của gạch, đá hoặc các vật liệu tương tự nhằm làm tăng sức chịu đựng hoặc tăng tính thẩm mỹ của công [[trình. ]]

  Giải thích EN: Something that connects or holds together; specific uses include:any of various generally overlapping configurations of bricks, stones, or similar materials designed to increase the strength or enhance the appearance of building construction..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X