• Thông dụng

  Danh từ
  signal, sign

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beacon
  tín hiệu mốc báo vệ tinh
  satellite beacon signal
  tín hiệu nổi (trên biển)
  floating beacon
  đèn tín hiệu biển
  floating beacon
  code
  cờ tín hiệu quốc tế
  code flag
  báo cáo tín hiệu
  signal reporting code
  n tín hiệu
  n-unit code
  tín hiệu
  signal code
  tín hiệu quốc tế
  international signal code
  đẳng tín hiệu n
  n-unit code
  Mất mức tín hiệu của giao hiệu U ( kênh C/I)
  Loss of Signal level of U interface (C/I channel code) (LSU)
  tín hiệu gọi quốc tế
  international code signal
  tín hiệu
  code signal
  tín hiệu điện đàm quốc tế
  international code signal
  cue
  marker
  tín hiệu khói
  smoke marker

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mailgram

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X