• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  fire-bulkhead
  fire bulkhead
  firestop

  Giải thích VN: Thanh chắn bằng vật liệu không cháy, chẳng hạn như gạch, xung quanh một diện tích mở như tường rỗng, để ngăn ngọn lửa lan rộng.Tương tự, DRAUGHT [[STOP. ]]

  Giải thích EN: A barrier of incombustible material, such as brick, across an open area such as a hollow wall to stop the spread of fire. Also, DRAUGHT STOP.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X