• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  face panel
  facing board
  facing panel
  facing tile
  fish plate

  Giải thích VN: Một trong hai tấm thép siết với hai thanh ray khác nhau hoặc với thanh giằng để đảm bảo mối nối giữa [[chúng. ]]

  Giải thích EN: Either of two steel plates that are bolted to attached lengths of a rail or beam to secure the joint between them.

  key

  Giải thích VN: Một tấm hậu được gắn vào một bảng để làm giảm sự thô [[ráp. ]]

  Giải thích EN: A backing plate affixed to a board to limit warpage.

  tile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X