• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  data set
  nhóm tập (hợp) dữ liệu cấp
  primary data set group
  tập (hợp) dữ liệu không tạm thời
  non temporary data set
  tập (hợp) dữ liệu lệnh xuất
  output command data set (OCDS)
  tập (hợp) dữ liệu người dùng
  user data set
  tập (hợp) dữ liệu nhập
  input data set
  tập (hợp) dữ liệu phông chữ
  font data set
  tập (hợp) dữ liệu thông báo
  message data set
  tập (hợp) dữ liệu thuộc tính người dùng
  UAD (userattribute data set)
  tập (hợp) dữ liệu điều khiển sự hồi phục
  recovery control data set
  tập hợp dữ liệu ngẫu nhiên
  random data set
  tập hợp dữ liệu đích
  target data set

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X