• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  reflux ratio

  Giải thích VN: Tỷ lệ giữa chất bay hơi ngưng tụ rồi quay lại cột chưng cất công nghiệp so với chất bay hơi ngưng tụ lại thành sản phẩm cần [[thiết. ]]

  Giải thích EN: The ratio of the amount of overhead vapor condensed and returned to an industrial distillation column to the amount of vapor drawn off as product.

  tỷ lệ dòng chảy ngược nhỏ nhất
  minimum reflux ratio

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X