• Thông dụng

  Danh từ
  soil

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  earth
  edaphic
  pedological
  pedology
  thổ nhưỡng học đại cương
  general pedology
  thổ nhưỡng nông học
  agronomic pedology
  soil
  báo cáo quý nghiên cứu thổ nhưỡng
  soil survey report
  kỹ thổ nhưỡng
  soil engineer
  mắt cắt thổ nhưỡng
  soil profile
  nước tầng thổ nhưỡng
  soil water
  phương pháp khảo sát thổ nhưỡng
  soil survey procedure
  sự phân bố thổ nhưỡng
  soil distribution
  sự điều tra thổ nhưỡng
  soil reconnaissance
  tầng thổ nhưỡng
  soil horizon
  thổ nhưỡng cổ
  fossil soil
  thổ nhưỡng học
  soil physics
  thổ nhưỡng học
  soil science
  thổ nhưỡng phức hợp
  complex soil
  trầm tích thổ nhưỡng
  soil deposit
  đặc tính thổ nhưỡng
  soil property
  địa chất thổ nhưỡng
  soil geology

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X