• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  chronograph

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  data
  epitrochoid epoch
  phase
  phase pH

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  era
  season
  thời kỳ giữa vụ
  off season
  thời kỳ nuôi gia súc trong chuồng
  housing season
  thời kỳ đẻ trứng
  egg bearing season
  stage
  thời kỳ thay thế
  abandonment stage
  term
  time
  sự so sánh (mức phí sinh hoạt) giữa những thời kỳ khác nhau
  time to time comparison
  thời kỳ chín
  aging time
  thời kỳ khó khăn
  hard time
  thời kỳ khủng hoảng
  time of crisis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X