• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  symptom
  triệu chứng báo hiệu
  signal symptom
  triệu chứng bệnh nhân bày tỏ
  presenting symptom
  triệu chứng gián tiếp
  indirect symptom
  triệu chứng giao cảm
  sympathetic symptom
  triệu chứng hướng dẫn
  guiding symptom
  triệu chứng không đặc trưng, không riêng biệt
  equivocal symptom
  triệu chứng lỗ mũi
  nostril symptom
  triệu chứng phản xạ
  rainbow symptom
  triệu chứng phụ
  abstinence symptom
  triệu chứng thể tạng
  constitutional symptom
  triệu chứng trì hoãn
  delayed symptom
  triệu chứng đặc trưng của bệnh
  pathognomonic symptom
  triệu chứng định vị
  localizing symptom

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X