• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  terminal line
  differential flotation
  flotation
  chất góp tuyển nổi
  flotation collector
  chất hoạt hóa tuyển nổi
  flotation activator
  chất lỏng tuyển nổi
  flotation liquid
  chất ức chế tuyển nổi
  flotation depressor
  chất xúc tiến tuyển nổi
  flotation promoter
  dầu tuyển nổi (quặng)
  flotation oil
  hóa chất tuyển nổi
  flotation chemicals
  hóa chất tuyển nổi
  flotation reagent
  sự tuyển nổi bọt
  froth flotation
  tác nhân tuyển nổi
  flotation agent
  thí nghiệm tuyển nổi
  flotation test
  tuyển nổi bằng dầu
  oil flotation
  tuyển nổi chọn lọc
  selective flotation
  tuyển nổi hỗn hợp
  bulk flotation
  tuyển nổi kiểu bọt
  froth flotation
  tuyển nổi phân lớp
  stage flotation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  feeder system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X