• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  band clamp
  collar
  vòng bít bằng da
  leather packing collar
  cuff
  cup
  gasket
  vòng bít bằng da
  leather gasket
  vòng bít kín đầu xilanh
  cylinder head gasket
  gland
  van vòng bít
  gland cock
  vòi vòng bít
  gland cock
  vòng bít sạch
  wiping gland
  jointing
  vòng bít kín
  jointing sealing ring
  leather packing
  vòng bít bằng da
  leather packing collar
  oil seal
  packing gland
  packing ring
  profile gasket
  seal
  vòng bít cổ trục
  shaft seal
  vòng bít dầu
  oil seal
  vòng bít kín
  hermetic seal
  vòng bít kín được bằng neopren
  neoprene molded seal
  vòng bịt kín được bằng neopren
  neoprene molded seal
  vòng bít trục
  shaft seal
  đệm kín kiểu vòng bít
  fluid seal
  đệm kín kiểu vòng bít
  lip-type seal
  đệm kín vòng bít
  lip seal
  đệm kín vòng bít
  lip-type seal
  đệm vòng bít trụ dẫn trượt
  valve shaft seal
  sealing ring
  vòng bít kín
  jointing sealing ring
  vòng bít trục
  shaft-sealing ring
  stuffing
  van co vòng bít
  stuffing box cock
  vòng bít kín
  stuffing box
  stuffing box
  van co vòng bít
  stuffing box cock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X