• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  polyliner

  Giải thích VN: Một vật chèn lỗ dục rãnh theo chiều thẳng đứng phù hợp với bên trong của một ống trong một thiết bị đúc phun .[[ ]]

  Giải thích EN: A vertically ribbed, perforated insert that conforms to the inside of a cylinder in an injection-molding apparatus.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X