• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  auxiliary materials

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  finish

  Giải thích VN: Loại vật liệu được dùng làm lớp phủ, dụ như véc [[ni. ]]

  Giải thích EN: The material used in such a coating, e.g., a varnish.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  facing

  Giải thích VN: Lớp ngoài của một phiến đá hoặc tường gạch; để trang trí hoặc bảo vệ các thành [[phần. ]]

  Giải thích EN: An outer layer of stone on a brick wall; used as ornamentation or as protection from the elements.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blanketing
  coating material
  vật liệu phủ băng từ
  tape-coating material
  covering material
  vật liệu phủ mạch nối
  joint-covering material
  sheathing
  sheeting

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ancillary materials
  packing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X