• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vacuum relief valve

  Giải thích VN: Một thiết bị cho phép chất lỏng chảy vào một bình áp suất để ngăn áp suất nội quá [[lớn. ]]

  Giải thích EN: A device that permits liquid to enter a pressure vessel in order to prevent extreme internal pressure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X