• Palanquin; brancard; civière
  Ngày xưa người ta đi cáng từ Nội vào Huế
  jadis on voyageait en palanquin de Hanoi à Huê
  Khiêng thương binh bằng cáng
  transporter le blessé militaire sur un brancard
  Đặt người ốm nằm trên cáng
  coucher le malade sur une civière
  Porter sur un brancard
  Cáng bệnh nhân vào bệnh viện
  porter le malade à l'hôpital sur un brancard
  Như cáng đáng
  Việc ấy tôi xin cáng
  je prends en main cette affaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X