• Essoriller (un chien...)
  Chảy máu tai
  (y học) otorragie;
  Chảy dịch tai
  (y học) otorrhée
  Đá tai
  oolithe
  Đau tai
  otalgie
  tai
  auriculé
  Khoa tai
  otologie
  Làm nóng tai
  échauffer les oreilles (à quelquun)
  ống soi tai
  otoscope;
  Phép xem đá tai định tuổi
  otolithométrie
  cứng tai
  (y học) otosclérose.
  Túi tai
  otocyste
  Viêm tai
  otite
  Donner une tape (une claque) à loreille; donner une taloche (une talmouse).
  Tai cho mấy cái
  donne-lui quelques claques à loreile.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X