• Considérer comme; regarder comme; taxer de; tenir pour; prendre pour; être censé; passer pour
  Coi thầy giáo như cha
  considérer le ma†tre comme son père
  Một thái độ người ta coi như điên rồ
  une attitude quon taxe de folie
  Coi việc đó như chắc chắn rồi
  tenir ce fait pour pour certain
  Người ta coi như một anh ngốc
  on le prend pour un sot
  ông ta được coi như đương Pháp
  il est censé être en France
  Anh ấy được coi như anh hùng
  il est passé pour un héro

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X