• Hors de saison; désuet; suranné; périmé; démodé; obsolète; caduc; anachronique
  Điều đó lỗi thời rồi
  cela est hors de saison
  Tập quán lỗi thời
  coutume désuète
  Quan niệm lỗi thời
  conception surannée
  Hệ tưởng lỗi thời
  idéologie périmée
  Quần áo lỗi thời
  vêtements démodés
  Từ lỗi thời
  mot obsolète
  văn bản lỗi thời
  texte caduc
  Chủ nghĩa nhân lỗi thời
  individualisme anachronique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X