• Décider; déterminer; se décider à; se résoudre à
  Quyết định việc nước
  décider les affaires d'Etat
  Quyết định ra đi
  décider de partir
  Quyết định sự lựa chọn của mình theo lẽ phải
  déterminer son choix d'après la raison
  Décision ; sentence ; arrêt
  Quyết định của tòa án tối cao
  ��arrêt de la cour suprême
  Quyết định xét xử
  ��décision judiciaire
  Quyết định của trọng tài
  ��sentence arbitrale
  Décisif
  Thắng lợi quyết định
  ��victoire décisive
  thuyết quyết định
  déterminisme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X