• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Năng lực, khả năng===== ::professional ability ::năng lực chuyên môn, năng lực nghi...)
  (khả năng)
  Dòng 72: Dòng 72:
  ::load-supporting [[ability]] [[of]] [[ground]]
  ::load-supporting [[ability]] [[of]] [[ground]]
  ::khả năng chịu lực của đất
  ::khả năng chịu lực của đất
  -
  ::[[Receiving]] [[Ability]] [[Jeopardized]] (RAJ)
  +
  ::[[Receiving]] [[Ability]] Jeopardized (RAJ)
  ::khả năng thu gặp rủi ro
  ::khả năng thu gặp rủi ro
  ::[[service]] [[ability]]
  ::[[service]] [[ability]]
  Dòng 92: Dòng 92:
  ::[[wetting]] [[ability]]
  ::[[wetting]] [[ability]]
  ::khả năng thấm ướt
  ::khả năng thấm ướt
   +
  =====năng lực=====
  =====năng lực=====
  ::[[ability]] [[test]]
  ::[[ability]] [[test]]

  14:41, ngày 6 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Năng lực, khả năng
  professional ability
  năng lực chuyên môn, năng lực nghiệp vụ
  a man of abilities
  một người tài năng
  (pháp lý) thẩm quyền
  (thương nghiệp) khả năng thanh toán được, nguồn vốn sẵn có
  to the best of one's ability
  với tất cả khả năng của mình

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  khả năng thanh toán
  vốn sẵn có

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thực năng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khả năng
  ability of reexisting bed load & suspended load
  khả năng tái phù sa đáy và phù sa lơ lửng
  ability test
  kiểm tra khả năng
  ability test
  phép thử khả năng
  ability test
  sự thử khả năng
  adhesive ability
  khả năng dính
  attach-ability
  khả năng kết nối
  climbing ability
  khả năng leo dốc
  climbing ability
  khả năng trèo dốc
  cold cranking ability
  khả năng khởi động lạnh
  computational ability
  khả năng tính toán
  forming ability
  khả năng tạo hình (đúc)
  gelling ability
  khă năng hóa keo
  good/poor cornering (ability)
  khả năng quay vòng tốt/xấu
  grade ability
  khả năng leo dốc
  language ability test
  trắc nghiệm khả năng
  load supporting ability of ground
  khả năng chịu tải của đất
  load-carrying ability
  khả năng mang tải
  load-supporting ability of ground
  khả năng chịu lực của đất
  Receiving Ability Jeopardized (RAJ)
  khả năng thu gặp rủi ro
  service ability
  khả năng phục dịch
  service ability
  khả năng phục vụ
  switching ability
  khả năng chuyển mạch
  takeoff ability
  khả năng cất cánh
  thickening ability
  khả năng làm đặc
  wash-ability
  khả năng đãi được (quặng)
  water-holding ability
  khả năng giữ nước
  water-holding ability
  khả năng ngậm nước
  wetting ability
  khả năng thấm ướt
  năng lực
  ability test
  sự thử năng lực
  adhesive ability
  năng lực gắn kết
  nguồn vốn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  thẩm quyền

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Adeptness, aptitude, facility, faculty, capacity, power,knack, proficiency, Colloq know-how: I have perceived yourability to manipulate situations to your own advantage. 2talent, skill, cleverness, capacity, wit, gift, genius,capability: He has such extraordinary ability it is difficultto see why he doesn't accomplish more. 3 abilities. faculty,faculties, talent(s), gift(s), skill(s): Her abilities havemade her one of the finest cellists of our time.

  Oxford

  N.

  (pl. -ies) 1 (often foll. by to + infin.) capacity or power(has the ability to write songs).
  Cleverness, talent; mentalpower (a person of great ability; has many abilities). [ME f.OF ablete f. L habilitas -tatis f. habilis able]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X