• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Tính từ & phó từ===
  +
  ===Tính từ===
  -
  =====Có thiện ý=====
  +
  =====Thực sự, thật sự=====
  -
  =====Thành thật, chân thật=====
  +
  =====Có thiện ý, thành thật, chân thật=====
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==

  00:04, ngày 11 tháng 8 năm 2010

  Thông dụng

  Tính từ

  Thực sự, thật sự
  Có thiện ý, thành thật, chân thật

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chân thành
  bona fide action
  hành động chân thành


  có thiện ý
  bona fide contract
  hợp đồng có thiện ý
  bona fide purchaser
  bên mua có thiện ý
  ngay tình
  bona fide holder of a bill of exchange
  người chấp thủ ngay tình một hối phiếu
  thành thật
  thiện ý
  bona fide claimant
  nguyên cáo thiện ý
  bona fide contract
  hợp đồng có thiện ý
  bona fide endorsee
  người được ký hậu thiện ý
  bona fide purchaser
  bên mua có thiện ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X