• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (08:48, ngày 1 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 58: Dòng 58:
  ::traffic-carrying [[device]]
  ::traffic-carrying [[device]]
  ::thiết bị mang tải
  ::thiết bị mang tải
  -
  =====sự chuyên trở=====
  +
  =====sự chuyên chở=====
   +
   
  =====sự mang=====
  =====sự mang=====
  ::[[external]] [[load]] [[carrying]]
  ::[[external]] [[load]] [[carrying]]

  Hiện nay

  /´kæriiη/

  Kỹ thuật chung

  mang
  carrying agent
  chất mang
  carrying agent
  vật mang
  carrying axle
  trục mang tải
  carrying bar
  đòn mang
  carrying block
  puli mang
  carrying bracket
  giá mang
  carrying capacity
  khả năng (mang) tải
  carrying capacity
  khả năng mang
  carrying case
  hộp mang
  carrying effect
  tác dụng mang
  carrying handle
  quai mang
  carrying idler
  bánh đệm mang chuyển
  carrying rope
  chão mang tải
  combined hauling and carrying rope
  cáp kéo-mang kết hợp
  current carrying
  mang dòng
  current-carrying capacity
  khả năng mang dòng điện
  current-carrying coil
  cuộn mang dòng
  external load carrying
  sự mang tải chất ngoài
  felt-carrying roll
  lô mang chăn
  hauling and carrying rope
  cáp kéo và mang
  heat carrying
  sự mang nhiệt
  heat-carrying agent
  chất mang nhiệt
  heat-carrying fluid
  chất lỏng mang nhiệt
  instantaneous carrying current
  dòng mang tức thời
  load-carrying ability
  khả năng mang tải
  signal carrying intelligence
  tín hiệu mang thông tin (thông minh)
  silt carrying river
  sông mang phù sa
  traffic-carrying device
  thiết bị mang tải
  sự chuyên chở
  sự mang
  external load carrying
  sự mang tải chất ngoài
  heat carrying
  sự mang nhiệt
  tải
  vác

  Kinh tế

  cho vay
  vay kỳ hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X