• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Men, nước men (đồ sứ, đò gốm)===== ::a vase with a fine crackle [[glaz...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 38: Dòng 38:
  =====Đờ ra, đờ đẫn ra (mắt)=====
  =====Đờ ra, đờ đẫn ra (mắt)=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[glazed]]
   +
  *Ving: [[glazing]]
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==

  16:49, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Men, nước men (đồ sứ, đò gốm)
  a vase with a fine crackle glaze
  cái lọ có nước men rạn đẹp
  Đồ gốm tráng men
  Nước láng, nước bóng (da, vải, bức tranh...)
  Vẻ đờ đẫn (của mắt)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớp băng, lớp nước đá

  Ngoại động từ

  Lắp kính, bao bằng kính
  to glaze a window
  lắp kính cửa sổ
  Tráng men; làm láng
  to glaze pottery
  tráng men đồ gốm
  Đánh bóng
  Làm mờ (mắt)

  Nội động từ

  Đờ ra, đờ đẫn ra (mắt)

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  làm bóng láng

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  sự nhẵn bóng

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lángbóng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đánh bóng
  đóng băng
  làm bóng
  làm bóng (giấy)
  láng
  glaze grinder
  máy mài lớp láng
  lắp kính
  lớp láng
  glaze grinder
  máy mài lớp láng
  lớp men
  nước láng
  nước bóng
  nước men

  Giải thích EN: A smooth, glossy, glasslike coating applied to the face surface of a brick or pottery.

  Giải thích VN: Một lớp phủ giống thủy tinh, trơn bóng dùng cho các bền mặt của gạch hay đồ gốm.

  men
  phủ băng
  glaze solution
  phòng phủ băng
  sự đánh bóng
  sự láng bóng
  sự sáng màu
  tráng men

  Giải thích EN: To apply such a surface.

  Giải thích VN: Dùng các chất như vậy cho một bề mặt.

  glaze kiln
  lò tráng men

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đánh bóng
  đồ gốm tráng men
  nước men
  phủ bề mặt
  tráng men
  xoa bóng

  Nguồn khác

  • glaze : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Varnish, lacquer, shellac, enamel, coat, cover; polish,burnish, shine, gloss: Many of the works of art had been glazedfor protection.
  N.
  Varnish, lacquer, shellac, enamel, coating, covering;polish, shine, gloss, lustre, patina: The glaze distorts thedesign beneath.

  Oxford

  V. & n.

  V.
  Tr. a fit (a window, picture, etc.) withglass. b provide (a building) with glass windows.
  Tr. acover (pottery etc.) with a glaze. b fix (paint) on potterywith a glaze.
  Tr. cover (pastry, meat, etc.) with a glaze.
  Intr. (often foll. by over) (of the eyes) become fixed or glassy(his eyes glazed over).
  Tr. cover (cloth, paper, leather, apainted surface, etc.) with a glaze.
  Tr. give a glassysurface to, e.g. by rubbing.
  N.
  A vitreous substance, usu.a special glass, used to glaze pottery.
  A smooth shinycoating of milk, sugar, gelatine, etc., on food.
  A thintopcoat of transparent paint used to modify the tone of theunderlying colour.
  A smooth surface formed by glazing.
  USa thin coating of ice.
  Glazer n. glazy adj. [ME f. an oblique form of GLASS]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X