• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 20: Dòng 20:
  =====Phạm vi ảnh hưởng, phạm vi tác động=====
  =====Phạm vi ảnh hưởng, phạm vi tác động=====
  -
  =====(y học) tỷ lệ mắc mới hàng năm (bệnh gì),
  +
  =====(y học) tỷ lệ mắc mới hàng năm (bệnh gì),khác prevalence: tỷ lệ mắc nói chung(bệnh)=====
  -
   
  +
  -
  khác prevalence: tỷ lệ mắc nói chung(bệnh)=====
  +
  ::[[a]] [[low]] [[incidence]] [[of]] [[tuberculosis]]
  ::[[a]] [[low]] [[incidence]] [[of]] [[tuberculosis]]
  ::tỷ lệ mắc mới của bệnh lao thấp
  ::tỷ lệ mắc mới của bệnh lao thấp

  18:22, ngày 24 tháng 2 năm 2011

  /´insidəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rơi vào, sự tác động vào
  what is the incidence of the tax?
  thuế đó ai phải chịu?, thuế đó rơi vào ai?
  (toán học), (vật lý) sự rơi, sự tới
  point of incidence
  điểm rơi
  angle of incidence
  góc tới
  oblique incidence
  sự tới xiên góc
  normal incidence
  sự tới thẳng góc
  Phạm vi ảnh hưởng, phạm vi tác động
  (y học) tỷ lệ mắc mới hàng năm (bệnh gì),khác prevalence: tỷ lệ mắc nói chung(bệnh)
  a low incidence of tuberculosis
  tỷ lệ mắc mới của bệnh lao thấp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giao hỗ
  incidence coefficient
  hệ số giao hỗ
  sự liên thuộc

  Điện lạnh

  sự tới

  Kỹ thuật chung

  sự rơi

  Kinh tế

  chỗ quy về
  phạm vi ảnh hưởng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X