• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:56, ngày 20 tháng 4 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Sự làm phát cáu, sự chọc tức; tình trạng bị làm phát cáu, tình trạng bị chọc tức=====
  =====Sự làm phát cáu, sự chọc tức; tình trạng bị làm phát cáu, tình trạng bị chọc tức=====

  Hiện nay

  /¸iri´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm phát cáu, sự chọc tức; tình trạng bị làm phát cáu, tình trạng bị chọc tức
  (sinh vật học) sự kích thích
  (y học) sự kích thích; sự làm tấy lên, sự làm rát (da...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X