• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Hệ thống phân tích===== ::Breaking down a complex (procurement) project into a series of activities, arranging...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Hệ thống phân tích=====
  =====Hệ thống phân tích=====
  - 
  ::[[Breaking]] [[down]] [[a]] [[complex]] ([[procurement]]) [[project]] [[into]] [[a]] [[series]] [[of]] [[activities]], [[arranging]] [[these]] [[with]] [[precedence]] [[ordering]], [[putting]] [[against]] [[of]] [[the]] [[activities]] [[the]] [[estimated]] [[completion]] [[time]] [[and]] [[depicting]] [[the]] [[sequence]] [[on]] [[a]] [[diagram]] [[to]] [[facilitate]] [[t]]
  ::[[Breaking]] [[down]] [[a]] [[complex]] ([[procurement]]) [[project]] [[into]] [[a]] [[series]] [[of]] [[activities]], [[arranging]] [[these]] [[with]] [[precedence]] [[ordering]], [[putting]] [[against]] [[of]] [[the]] [[activities]] [[the]] [[estimated]] [[completion]] [[time]] [[and]] [[depicting]] [[the]] [[sequence]] [[on]] [[a]] [[diagram]] [[to]] [[facilitate]] [[t]]
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X