• (đổi hướng từ Putting)
  /put/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  để, đặt, bỏ, đút, cho vào (ở đâu, vào cái gì...)
  to put a thing in its right place
  để vật gì vào đúng chỗ của nó
  to put sugar in tea
  cho đường vào nước trà
  to put somebody in prison
  bỏ ai vào tù
  to put a child to bed
  đặt em bé vào giường, cho em bé đi ngủ
  để, đặt vào, sắp đặt, sắp xếp (trong một tình trạng nào); làm cho, bắt phải
  to put the clock fast
  để đồng hồ nhanh
  to put a child to school
  cho em nhỏ đi học
  to put a horse at (to) the fence
  cho ngựa vượt rào
  to put the matter right
  sắp đặt vấn đề ổn thoả, sắp đặt công việc thoả đáng
  to put out of joint
  làm cho long ra, làm ro (máy...)
  to put somebody in fear of...
  làm cho ai sợ...
  to put somebody in his guard
  làm cho ai phải cảnh giác đề phòng
  to put somebody off his guard
  làm cho ai mất cảnh giác không đề phòng
  to put somebody at his ease
  làm cho ai thoải mái
  to put to shame
  làm xấu hổ
  to put to the blush
  làm thẹn đỏ mặt
  to put out of countenance
  làm cho bối rối, làm luống cuống, làm lúng túng
  to put a stop to
  làm ngừng lại, ngừng, ngừng lại; chấm dứt
  to put words to music
  đặt lời vào nhạc
  to put a question
  đặt một câu hỏi
  đặt một câu hỏi
  đưa ai qua sông
  to put to sale
  đem bán
  to put to test
  đem thử thách
  to put to trial
  đưa ra xét xử
  to put to the torture
  đưa ra tra tấn
  to put to death
  đem giết
  to put to vote
  đưa ra biểu quyết
  to put to express
  đem tiêu
  dùng, sử dụng
  dùng tiền vào những việc lợi ích
  he is put to mind the furnace
  anh ta được sử dụng vào việc trông nom lò cao
  the land was put into (under) potatoes
  đất đai được dùng vào việc trồng khoai, đất được trồng khoai
  diễn đạt, diễn tả, nói, dịch ra
  to put it in black and white
  diễn đạt điều đó bằng giấy trắng mực đen
  I don't know how to put it
  tôi không biết diễn tả (nói) điều đó thế nào
  put it into English
  anh hây dịch đoạn đó ra tiếng Anh
  I put it to you that...
  tôi xin nói với anh rằng...
  to put something into words
  nói điều gì ra lời, diễn tả điều gì bằng lời
  đánh giá, ước lượng, cho là
  to put much value on
  đánh giá cao (cái gì)
  I put the population of the town at 70,000
  tôi ước lượng số dân thành phố là 70 000
  gửi (tiền...), đầu tư (vốn...), đặt (cược...)
  to put money on a horse
  đặt cược (đánh cá) vào một con ngựa đua
  to put one's money into land
  đầu tư vốn vào đất đai
  to put all one's fortune into bank
  gửi hết tiền của vào nhà ngân hàng
  cắm vào, đâm vào, bắn
  to put a knife into
  cắm con dao vào, đâm con dao vào
  to put a bullet through somebody
  bắn một viên đạn vào ai
  lắp vào, chắp vào, tra vào, buộc vào
  to put a horse to the cart
  buộc ngựa vào xe
  to put a new handle to a knife
  tra cán mới vào con dao
  (thể dục,thể thao) ném, đẩy (tạ)
  cho nhảy, cho phủ, cho đi tơ (để lấy giống)
  to put bull to cow; to put cow to bull
  cho bò đực nhảy bò cái

  Nội động từ

  (hàng hải) đi, đi về phía
  to put into harbour
  đi vào bến cảng
  to put to sea
  ra khơi

  Danh từ

  (thể dục,thể thao) sự ném, sự đẩy (tạ...)
  (từ cổ,nghĩa cổ), (từ lóng) người gàn dở, người quê kệch

  Cấu trúc từ

  (hàng hải) trở buồm, xoay hướng đi (của con thuyền)
  làm quay lại, làm xoay hướng đi (ngựa, đoàn người)
  (Ê-cốt) gây bối rối cho, gây lúng túng cho; quấy rầy; làm lo lắng
  thực hiện thành công; làm cho được hoan nghênh, làm cho được tán thưởng (một vở kịch, một câu chuyện...)
  You'll neverputthatacross
  cậu chẳng thể thành công được đâu, cậu chẳng làm nên chuyện được đâu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm cho hiểu, làm cho được thừa nhận
  để dành, để dụm
  bỏ đi, gạt sang một bên
  để dành, để dụm (tiền)
  (từ lóng) uống, nốc (rượu); ăn, đớp (thức ăn)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giết, khử
  (từ lóng) bỏ tù
  (từ lóng) cấm cố
  (từ cổ,nghĩa cổ) bỏ, ly dị (vợ)
  để lại (vào chỗ cũ...)
  vặn (kim động hồ) lùi lại; làm chậm lại
  (hàng hải) trở lại bến cảng
  để sang bên
  để dành, dành dụm
  lảng tránh (vấn đề, câu hỏi, ai...)
  để xuống
  đàn áp (một cuộc nổi dậy...)
  tước quyền, giáng chức, hạ bệ; làm nhục; bắt phải im
  thôi không giữ lại, bỏ không duy trì (cái gì tốn kém)
  ghi, biên chép
  cho là
  to put somebody down for nine years old
  cho ai là chừng chín tuổi
  to put somebody down as (for) a fool
  cho ai là diên
  đổ cho, , đổ tại, quy cho, gán cho
  I put it down to his pride
  điều đó tôi quy cho là ở tính kiêu căng của hắn
  cho hạ cánh (máy bay); hạ cánh (người trong máy bay)
  đào (giếng...)
  dùng hết (sức mạnh), đem hết (cố gắng), trổ (tài hùng biện)
  mọc, đâm, nảy (lá, chồi, mầm...) (cây); mọc lá, đâm chồi, nảy mầm
  đem truyền bá (một thuyết...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đề nghị, đưa ra, nêu ra (một luận điểm...)
  (hàng hải) ra khỏi bến
  trình bày, đề xuất, đưa ra, nêu ra (kế hoạch, lý thuyết...)
  văn (đồng hồ) chạy mau hơn
  to put oneself forward
  tự đề cao mình, tự làm cho mình nổi bật
  đệ (đơn kiện); dẫn, đưa ra (chứng cớ)
  (pháp lý) thi hành
  to put in a distress
  thi hành lệnh tịch biên
  đưa vào, xen vào
  to put in a remark
  xen vào một lời nhận xét
  đặt vào (một đại vị, chức vụ...)
  làm thực hiện
  to put in the attack
  thực hiện cuộc tấn công
  phụ, thêm vào (cái gì)
  (hàng hải) vào bến cảng; dừng lại ở (bến nào) (tàu biển)
  (thông tục) dùng (thì giờ làm việc gì...)
  dòi, yêu sách, xin
  to put in for a job
  xin (đòi) việc làm
  to put in for an election
  ra ứng cử
  cởi (quần áo) ra
  hoân lại, để chậm lại
  never put off till tomorrow what you can do today
  đừng để việc gì sang ngày mai việc gì có thể làm hôm nay
  hoãn hẹn với, lần lữa vơi (ai); thoái thác, lảng tránh (một lời yêu cầu...)
  to put somebody off with promises
  hứa hẹn lần lữa với ai cho xong chuyện
  (+ from) ngăn cản, can ngăn, khuyên can (ai đừng làm gì)

  tống khứ, vứt bỏ (ai, cái gì)

  (+ upon) đánh tráo, đánh lộn sòng, tống ấn (cái gì xấu, giả mạo... cho ai)
  mặc (áo...) vào, đội (mũ) vào, đi (giày...) vào...
  khoác cái vẻ, làm ra vẻ, làm ra bộ
  to put on an air of innocence
  làm ra vẻ ngây thơ
  her elegance is all put on
  vẻ thanh lịch của cô ta chỉ là giả vờ
  lên (cân); nâng (giá)
  to put on flesh (weight)
  lên cân, béo ra
  tăng thêm; dùng hết
  to put on speed
  tăng tốc độ
  to put on steam
  (thông tục) đem hết sức cố gắng, đem hết nghị lực
  to put the screw on
  gây sức ép
  bóp, đạp (phanh); vặn (kim đồng hồ) lên, bật (đèn) lên
  đem trình diễn, đưa lên sân khấu (một vở kịch)
  to put a play on the stage
  đem trình diễn một vở kịch
  đặt (cược...), đánh (cá... vào một con ngựa đua)
  giao cho, bắt phải, chỉ định (làm gì)
  to put somebody on doing (to do) something
  giao cho ai làm việc gì
  to put on extra trains
  cho chạy thêm những chuyến xe lửa phụ
  gán cho, đổ cho
  to put the blame on somebody
  đổ tội lên đầu ai
  đánh (thuế)
  to put a tax on something
  đánh thuế vào cái gì
  tắt (đèn), thổi tắt, dập tắt (ngọn lửa...)
  đuổi ra ngoài (một đấu thủ chơi trái phép...)
  móc (mắt); làm sai khớp, làm trật khớp (xương vai...); lè (lưỡi...) ra
  làm bối rối, làm lúng túng; quấy rầy, làm phiền; làm khó chịu, làm phát cáu
  dùng hết (sức...), đem hết (cố gắng...)
  cho vay (tiền) lấy lâi, đầu tư
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xuất bản, phát hành
  giao (việc) cho làm ở nhà (ngoài xưởng máy)
  sản xuất ra
  to put out 1,000 bales of goods weekly
  mỗi tuần sản xuất ra 1 000 kiện hàng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn thành (cái gì) trong hoàn cảnh không thuận lợi; hoàn thành (cái gì) nhờ tài khéo léo (nhờ mưu mẹo)
  giành được sự tán thưởng cho (một bộ phim, vở kịch)
  to put oneself over
  gây ấn tượng tốt đẹp đối với, tranh thủ được cảm tình của (người nghe)
  hoàn thành, làm trọn, làm xong xuôi, thực hiện thắng lợi (công việc gì)
  cắm cho (ai) nói chuyện bằng dây nói (với ai qua tổng đài)
  put me through to Mr X
  xin cắm cho tôi nói chuyện với ông X
  buộc vào; móc vào
  the horses are put to
  những con ngựa dã được buộc vào xe
  để vào với nhau, kết hợp vào với nhau, cộng vào với nhau, ráp vào với nhau
  to put heads together
  hội ý vưới nhau, bàn bạc với nhau
  để lên, đặt lên, giơ (tay) lên, kéo (mành...) lên; búi (tóc) lên như người ::lớn (con gái); giương (ô); nâng lên (giá...); xây dựng (nhà...); lắp đặt (một cái máy...); treo (một bức tranh...)
  đem trình diễn, đưa lên sân khấu (một vở kịch)
  xua ra (thú săn), xua lên, làm bay lên (chim săn)
  cầu (kinh)
  đưa (kiến nghị)
  đề cử, tiến cử (ai); ra ứng cử
  to put up for the secretaryship
  ra ứng cử bí thư
  công bố (việc kết hôn); dán lên, yết lên (yết thị...)
  to put up the bans
  thông báo hôn nhân ở nhà thờ
  đưa ra (để bán, bán đấu giá, cạnh tranh...)
  to put up goods for sale
  đưa hàng ra bán
  đóng gói, đóng hộp, đóng thùng... cất đi
  tra (kiếm vào vỏ)
  cho (ai) trọ; trọ lại
  to put up at an inn for the night
  trọ lại dêm ở quán trọ
  (thông tục) xúi giục, khích (ai làm điều xấu...)
  (thông tục) bày đặt gian dối, bày mưu tính kế (việc làm đen tối)
  làm trọn, đạt được
  to put up a good fight
  đánh một trận hay
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt (tiền), cấp (vốn); trả (tiền) trước
  dùng (ai) làm dô kề (đua ngựa)
  to put up to
  cho hay, bảo cho biết, báo cho biết
  to put someone up the duties he will have to perform
  bảo cho ai biết những nhiệm vụ người đó phải thi hành
  to put up with
  chịu đựng, kiên nhẫn chịu đựng; tha thứ
  to put up with an annoying person
  kiên nhẫn chịu đựng một anh chàng quấy rầy
  hành hạ, ngược đãi
  lừa bịp, đánh lừa
  (thông tục) cho vào tròng, cho vào xiếc
  làm cho ai giận điên lên
  Xem face
  kiên quyết, quyết tâm, giữ vững thế đứng của mình (nghĩa bóng)
  rảo bước, đi gấp lên
  sai lầm ngớ ngẩn
  bắt tay vào (làm việc gì)
  Xem plough
  Xem lid
  Xem mind
  ghi tên ứng cử; ghi tên đăng ký mua (báo...)
  Xem nose
  làm ra vẻ, làm điệu, cường điệu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh lừa ai
  Xem spoke
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẩy vào hoàn cảnh khó khăn; thúc bách
  dạng bị động phải đương đầu với mọi vấn đề, phải đối phó với mọi vấn đề
  rút ra kết luận (sau khi xem xét sự việc)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm cho sáng mắt ra, chỉ giáo cho, làm cho hết sai làm, làm cho hết ảo tưởng
  Xem mouth

  Hình thái từ

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đặt (móng)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  để
  lát
  sắp đặt
  sắp xếp

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bán cổ phiếu
  cấp
  đánh giá
  đặt, để
  đầu tư
  giao
  quyền chọn bán
  sắp xếp
  thuyết minh
  trình bày
  ước lượng

  Nguồn khác

  • put : Corporateinformation

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X