• /kəm´pli:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoàn thành, sự làm xong
  Sự làm cho hoàn toàn, sự làm cho đầy đủ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự bổ sung, sự làm cho đầy đủ; sự mở rộng
  completion of space
  sự bổ sung một không gian
  analytic completion
  sự mở rộng giải tích


  Cơ khí & công trình

  sự làm trọn bộ
  sự làm đủ

  Kỹ thuật chung

  hoàn tất
  call completion
  hoàn tất cuộc gọi
  completion code
  mã hoàn tất
  completion message
  thông điệp hoàn tất
  Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS)
  hoàn tất thủ tục các cuộc gọi tới một thuê bao bận
  date of completion of satisfactory transfer
  ngày hoàn tất việc chuyển giao thành công
  Directory Assistance Call Completion (DACC)
  hoàn tất cuộc gọi hỗ trợ thư mục
  dual completion
  hoàn tất giếng kép
  multiple completion valve
  van hoàn tất giếng liên hợp
  open hole completion
  hoàn tất giếng
  permanent completion
  hoàn tất giếng vĩnh viễn
  small diameter well completion
  hoàn tất giếng với đường kính nhỏ
  weighted clear completion fluid
  dung dịch nặng (dùng để hoàn tất giếng khoan)
  sự bổ sung
  completion of a space
  sự bổ sung một không gian
  sự cải tiến
  sự hoàn thành
  completion of construction
  sự hoàn thành xây dựng
  final completion
  sự hoàn thành dứt điểm
  harmonic completion
  sự hòan thành điều hòa
  sự hoàn thiện
  sự mở rộng
  analytic completion
  sự mở rộng giải thích
  analytic completion
  sự mở rộng giải tích

  Kinh tế

  hoàn thành
  certificate of completion
  giấy chứng hoàn thành công trình hợp cách
  completion date
  ngày tháng hoàn thành
  completion report
  báo cáo hoàn thành công trình xây dựng
  date of completion
  ngày tháng hoàn thành
  date of completion of discharge
  ngày tháng hoàn thành việc dỡ hàng
  percentage of completion method
  phương pháp tỉ lệ hoàn thành
  sự hoàn tất
  sự làm xong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X