• (đổi hướng từ (something))
  /'sʌmθiɳ/

  Thông dụng

  Đại từ bất định

  Một điều gì đó, một việc gì đó; cái gì đó
  we can learn something from his talk
  chúng tôi có thể học tập được một điều gì đó ở bài nói chuyện của anh ta
  Điều này, việc này
  I've something to tell you
  Tôi có việc này muốn nói với anh
  Cái gì đó được cho là có ý nghĩa, cái đúng, cái có lý
  there is something in what you said
  có cái đúng trong lời anh nói đấy
  Chức vị nào đó; người có chức nào đó; tầm quan trọng nào đó
  to be (have) something in an office
  làm người có chức vị nào đó trong một cơ quan

  Phó từ bất định

  ( + like) (thông tục) mới thật là
  this is something like a cake
  đây mới thật là bánh
  (từ cổ,nghĩa cổ) hơi hơi, gọi là, chút ít
  he was something impatient
  nó hơi sốt ruột
  he was something troubled
  anh ta hơi băn khoăn một chút

  Cấu trúc từ

  he is something of a carpenter
  hắn cũng biết chút ít nghề mộc
  it is something to be safe home again
  về đến nhà yên ổn thật là nhẹ cả người
  to see something of somebody
  thỉnh thoảng mới gặp ai
  or something
  (thông tục) đại loại như thế
  something like (a) somebody/something
  cũng gần giống như
  Xấp xỉ như ai/cái gì
  something of a something
  đến mức độ nào đó

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thứ nào đó

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  nothing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X