• /ə'beiəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đọng lại
  work in abeyance
  công việc còn đọng lại
  Sự đình chỉ, sự hoãn lại, sự tạm thời không áp dụng (đạo luật...)
  to be in abeyance; to fall into abeyance
  bị đình chỉ, bị hoãn lại, tạm thời không được áp dụng
  (pháp lý) tình trạng tạm thời không có người nhận; tình trạng tạm thời vô chủ
  lands in abeyance
  đất vô thừa nhận, đất vô chủ
  Tình trạng trống, tình trạng khuyết (một chức vị)

  Chuyên ngành

  Y học

  sự ngừng hoạt động

  Kinh tế

  đình chỉ
  sự bỏ xó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X