• (đổi hướng từ Admired)
  BrE /әd'maɪә(r)/
  NAmE /əd'maɪər/

  hình thái từ

  • Past + PP : admired BrE /əd'maɪəd/ NAmE /əd'maɪərd/
  • Ving : admiring BrE & NAmE /əd'maɪərɪnŋ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ngắm nhìn một cách vui thích
  Khâm phục, ( (thông tục)) thán phục, cảm phục; hâm mộ, ngưỡng mộ; khen ngợi, ca tụng, tôn sùng
  I forgot to admire her baby
  tôi quên không khen cháu bé con bà ta
  Say mê, mê
  to admire a woman
  mê một người đàn bà
  (từ cổ,nghĩa cổ) lấy làm lạ, lấy làm ngạc nhiên
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ao ước, khao khát (làm gì)
  I should admire to know
  tôi khao khát được biết

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khâm phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X