• (đổi hướng từ Adorned)
  /ə´dɔ:n/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tô điểm, trang điểm; trang trí, trang hoàng
  to adorn oneself with jewels
  trang điểm bằng châu ngọc
  to adorn a room with flowers
  trang trí căn buồng bằng hoa

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trang hoàng

  Kỹ thuật chung

  trang trí

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X