• (đổi hướng từ Analyzed)
  /'ænəlaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác analyse

  Như analyse

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  phân tích
  frequencial method of analyze
  phương pháp phân tích bằng tần số

  Hình thái từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phân tích

  Địa chất

  phân tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X