• (đổi hướng từ Appended)
  /ə´pend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Treo vào
  Cột vào, buộc vào, nối vào, chấp vào
  to append something to another
  chấp vật gì với vật khác
  Gắn vào; viết thêm vào; đóng (dấu), áp (triện...); ký tên
  to append one's signature to a document
  ký tên vào một văn kiện
  to append a seal
  đóng dấu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cộng thêm

  Giải thích VN: Thêm vào một file.

  nối thêm dữ liệu

  Giải thích VN: Bổ sung dữ liệu vào cuối một tệp hoặc một cơ sở dữ liệu, ví dụ trong quản lý cơ sở dữ liệu, nối một bản ghi là bổ sung thêm bản ghi mới, đặt sau tất cả các bản ghi đang tồn tại (duy trì tính thứ tự theo logic thời gian của việc nhập dữ liệu).

  Xây dựng

  kết

  Kỹ thuật chung

  chắp nối
  cột
  nối thêm

  Giải thích VN: Thêm vào một file.

  treo

  Kinh tế

  đóng (dấu)
  viết thêm vào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X