• /ə´fiks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thêm vào; phần thêm vào
  (ngôn ngữ học) phụ tố

  Ngoại động từ

  đóng (dấu); dán (tem); ký (tên...)
  to affix a seal
  đóng dấu
  to affix stamp
  dán tem
  to affix one's signature to a document
  ký tên vào nhãn hiệu

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kết thành
  phụ tố

  Kỹ thuật chung

  buộc
  dán
  dính
  đóng dấu
  gắn
  gắn vào
  thêm
  thêm vào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  detach , let go , loosen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X