• /´dekstərəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác dextrous

  Tính từ

  Khéo, khéo tay, có kỹ xảo; khéo léo
  a dexterous typist
  người đánh máy chữ nhanh
  a dexterous pianist
  người chơi pianô giỏi
  Thuận dùng tay phải

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khéo tay

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X