• (đổi hướng từ Ballooned)
  /bə'lu:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khí cầu, quả bóng
  captive (barrage) balloon
  khí cầu có dây buộc xuống đất
  observation balloon
  khí cầu quan trắc
  pilot balloon
  khí cầu xem chiều gió
  meteorological balloon
  bóng khí tượng
  (hoá học) bình cầu
  (kiến trúc) quả cầu (trên đầu cột) ô ghi lời (ở một bức tranh khôi hài)

  Nội động từ

  Lên bằng khí cầu
  Phồng ra, phình ra, căng lên (như) quả bóng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tăng giá, lên giá

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  bình (cầu)

  Điện tử & viễn thông

  kinh khí cầu

  Kỹ thuật chung

  bình cầu
  long neck balloon
  bình cầu có cổ dài
  short neck balloon
  bình cầu cổ ngắn
  bong bóng
  khí cầu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X