• /ba:b/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngạnh (lưỡi câu, tên)
  (sinh vật học) râu; gai
  (động vật học) tơ (lông chim)
  Gai (dây thép gai)
  Lời nói châm chọc, lời nói chua cay
  ( số nhiều) mụn mọc dưới lưỡi (trâu, bò)

  Ngoại động từ

  Làm cho có ngạnh, làm cho có gai

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bavia, rìa xờm, bạt rìa xờm

  Cơ khí & công trình

  bạt rìa xờm

  Kỹ thuật chung

  ngạnh
  rìa xờm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  kindness , praise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X