• /´bi:stli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Như súc vật, thô lỗ, cục cằn; hung bạo
  Bẩn, đáng tởm, chỉ đáng cho súc vật
  beastly food
  đồ ăn bẩn chỉ đáng cho súc vật
  (thông tục) xấu, khó chịu
  beastly weather
  thời tiết khó chịu

  Phó từ

  (từ lóng) quá lắm, cực kỳ, rất xấu
  beastly drunk
  say bét nhè
  beastly wet
  ướt sũng ra
  it is raining beastly hard
  mưa thối đất, thối cát


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X