• /'gʌtə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máng nước, ống máng, máng xối (dưới mái nhà)
  Rãnh nước (xung quanh nhà, hai bên đường phố...)
  (nghĩa bóng) nơi bùn lầy nước đọng; cặn bã (xã hội)
  the language of the gutter
  giọng du côn đểu cáng
  the manners of the gutter
  tác phong du côn
  to take the child out of the gutter; to raise the child from the gutter
  đưa đứa bé ra khỏi chốn bùn lầy nước đọng

  Ngoại động từ

  Bắc máng nước
  Đào rãnh

  Nội động từ

  Chảy thành rãnh
  Chảy (nến)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  rãnh máng chảy

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  rãnh mòn

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  lề bên trong

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  khe thoát nước
  ống xối
  rãnh nước

  Giải thích EN: A small channel used on the sides of roads, canals, highways, and other such structures for surface drainage.

  Giải thích VN: Rãnh nhỏ ở lề đường, kênh, đường cao tốc và các công trình khác để thoát nước.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kênh
  khe cột
  khoảng trắng
  lò dọc
  lỗ tháo nước
  lòng sông
  máng
  arris gutter
  máng nước
  back gutter
  máng hậu
  box gutter
  màng hộp (ở mái nhà)
  box gutter
  máng nước mưa hình hộp
  box gutter
  máng tiêu nước hình hộp
  chimney gutter
  máng xối ống khói
  collecting gutter
  máng thu thập nước mưa
  concealed gutter
  máng nước mưa ẩn
  concealed gutter
  máng nước mưa kín
  concealed gutter
  máng tiêu nước đặt lẩn
  condensation gutter
  máng ngưng tụ
  distributing gutter
  máng phân phối
  eaves gutter
  máng nước ô văng
  eaves gutter
  máng tiêu nước
  eaves gutter
  máng tiêu nước mái đua
  eaves gutter
  máng xối
  fascia gutter
  máng tiêu nước (đặt) nổi
  fascia gutter
  máng tiêu nước đặt nổi
  guter bracket (gutterclip)
  cái móc ống máng, cái kẹp ống máng
  gutter (roofgutter)
  máng tiêu nước
  gutter (roofgutter)
  ống máng
  gutter boards
  tấm chắn ống máng
  gutter bracket
  giá máng tiêu nước
  gutter eaves hook
  móc đỡ máng nước mưa
  gutter margin
  lề máng xối
  gutter tile
  ngói ống máng
  half-round gutter
  máng tiêu nước nửa tròn
  hanging gutter
  máng nước treo
  hanging gutter
  máng treo
  neck gutter
  máng mái
  neck gutter
  máng nước trên mái nhà
  parallel gutter
  máng song song (ở toàn nhà)
  parapet gutter
  máng tiêu nước lan can
  quadrant gutter (quadgutter)
  máng tiêu nước cong 1
  quadrant gutter (quadgutter)
  máng tiêu nước góc 1
  rain gutter
  máng nước mưa
  rainwater gutter
  máng nước mưa
  roof gutter
  máng nước mưa trên mái
  suspended gutter
  máng treo
  trough gutter
  máng nước mưa
  trough gutter
  máng xối (ở mái nhà)
  urinal gutter
  máng tiểu
  valet gutter
  máng khe mái
  valet gutter
  máng xối
  Valley gutter (V-gutter)
  máng tiêu nước ở mái xối
  wall gutter
  máng liền tường
  wood gutter
  máng bằng gỗ
  woodened gutter
  máng xối (bằng) gỗ
  woodened gutter
  ống máng (bằng) gỗ
  máng nước
  box gutter
  máng nước mưa hình hộp
  concealed gutter
  máng nước mưa ẩn
  concealed gutter
  máng nước mưa kín
  eaves gutter
  máng nước ô văng
  gutter eaves hook
  móc đỡ máng nước mưa
  hanging gutter
  máng nước treo
  neck gutter
  máng nước trên mái nhà
  rain gutter
  máng nước mưa
  rainwater gutter
  máng nước mưa
  roof gutter
  máng nước mưa trên mái
  trough gutter
  máng nước mưa
  máng nước mưa
  box gutter
  máng nước mưa hình hộp
  concealed gutter
  máng nước mưa ẩn
  concealed gutter
  máng nước mưa kín
  gutter eaves hook
  móc đỡ máng nước mưa
  roof gutter
  máng nước mưa trên mái
  máng thoát nước
  máng tiêu nước
  box gutter
  máng tiêu nước hình hộp
  concealed gutter
  máng tiêu nước đặt lẩn
  eaves gutter
  máng tiêu nước mái đua
  fascia gutter
  máng tiêu nước (đặt) nổi
  fascia gutter
  máng tiêu nước đặt nổi
  gutter bracket
  giá máng tiêu nước
  half-round gutter
  máng tiêu nước nửa tròn
  parapet gutter
  máng tiêu nước lan can
  quadrant gutter (quadgutter)
  máng tiêu nước cong 1
  quadrant gutter (quadgutter)
  máng tiêu nước góc 1
  Valley gutter (V-gutter)
  máng tiêu nước ở mái xối
  máng xối

  Giải thích EN: A channel that runs along the eaves of a building, designed to drain rainwater from the roof.

  Giải thích VN: Máng chạy dọc mái chìa của một công trình xây dựng, thiết kế để dẫn nước mưa từ mái.

  chimney gutter
  máng xối ống khói
  gutter margin
  lề máng xối
  trough gutter
  máng xối (ở mái nhà)
  woodened gutter
  máng xối (bằng) gỗ
  mương
  mương tiêu nước
  rãnh
  curb gutter
  rãnh lề đường
  gutter drainage
  sự tiêu nước theo rãnh
  intercepting gutter
  rãnh chặn
  rainwater gutter
  rãnh tháo nước mưa
  road gully (gutter)
  rãnh thoát nước mưa (lề đường)
  road gutter
  rãnh thoát nước mưa
  sile (street) gutter
  rãnh thoát nước trên đường phố
  trough gutter tile
  ngói có rãnh lõm
  wall gutter
  rãnh liền tường
  rãnh thoát nước
  road gully (gutter)
  rãnh thoát nước mưa (lề đường)
  road gutter
  rãnh thoát nước mưa
  sile (street) gutter
  rãnh thoát nước trên đường phố

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rãnh
  blood gutter
  rãnh hứng tiết

  Nguồn khác

  • gutter : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X