• /'kænvəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc bàn cãi, cuộc thảo luận
  Cuộc vận động bầu cử, cuộc vận động bỏ phiếu

  Động từ

  Bàn cãi, tranh cãi, thảo luận tỉ mỉ; nghiên cứu tỉ mỉ (một vấn đề)
  Vận động bầu cử; vận động bỏ phiếu (cho ai)
  Đi chào hàng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chào hàng
  đến bán tại nhà
  đi chào hàng
  đi thăm dò (khách hàng)
  sự đi chào mời khách hàng
  thăm dò

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X