• (đổi hướng từ Carts)
  /kɑ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phương tiện vận chuyển có bánh được đẩy bằng tay
  Một phương tiện hai bánh được kéó bằng động vật và được sử dụng cho các công việc ở trang trại và để chở hàng (Xe bò, xe ngựa)

  Động từ

  Vận chuyển bằng xe ngựa, xe bò hoặc xe tải
  cart away garbage
  Vứt rác
  lôi, kéo, tống
  carted the whole gang off to jail
  mang cả bọn tống vào nhà giam
  To put the cart before the horse
  đặt con trâu trước cái cày, cầm đèn chạy trước ô tô

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  công cụ vận chuyển

  Kỹ thuật chung

  tải

  Kinh tế

  xe đẩy hàng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X