• /¸klærifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lọc, sự gạn
  Sự làm cho sáng sủa dễ hiểu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lọc trong

  Điện lạnh

  sự làm sáng tỏ

  Kỹ thuật chung

  làm sáng tỏ
  làm trong
  clarification basin
  bể làm trong
  clarification basin
  bể làm trong nước
  clarification by freezing
  làm trong nhờ kết đông
  clarification by freezing
  sự làm trong nhờ kết đông
  clarification equipment
  thiết bị làm trong nước
  clarification shaft
  giếng làm trong nước
  clarification structure
  kết cấu làm trong nước
  clarification tank
  bể làm trong nước
  primary clarification
  sự làm trong sơ bộ (nấc đầu tiên)
  waste water clarification
  làm trong nước thải
  lọc
  sự đãi gạn
  sự gạn
  sự làm trong
  clarification by freezing
  sự làm trong nhờ kết đông
  primary clarification
  sự làm trong sơ bộ (nấc đầu tiên)
  sự lắng gạn
  sự làm sạch
  sự lắng trong
  molten glass clarification
  sự lắng trong thủy tinh lỏng
  sewage clarification
  sự lắng trong nước thải
  waste water clarification
  sự lắng trong nước thải
  sự lọc

  Kinh tế

  chất làm sạch cố định
  gạn

  Địa chất

  sự làm trong, sự lắng trong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X