• /kri´denʃəlz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  (ngoại giao) giấy uỷ nhiệm, thư uỷ nhiệm, quốc thư
  to present one's credentials
  trình quốc thư

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  nhãn quyển

  Kỹ thuật chung

  giấy chứng nhận

  Kinh tế

  chứng thư
  quốc thư (của đại sứ nước ngoài)
  thư ủy nhiệm
  credentials reference
  thư ủy nhiệm (trong ngoại giao)
  thư giới thiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X