• /'krɔs'sek∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt ngang; mặt cắt ngang, hình cắt ngang
  (nghĩa bóng) bộ phận tiêu biểu
  the cross-section of the working people
  bộ phận tiêu biểu của giai cấp công nhân

  Dệt may

  tiết diện (mặt cắt của xơ)

  Xây dựng

  đoạn chéo
  thiết đồ ngang

  Điện

  thiết diện

  Kỹ thuật chung

  mặt cắt
  mặt cắt ngang
  alternation of cross-section
  sự thay đổi mắt cắt ngang
  area of cross section (crosssectional area)
  diện tích mặt cắt ngang
  breaking cross-section
  mặt cắt ngang phá hoại
  canal cross-section
  mặt cắt ngang kênh
  cross section gabarit
  kích thước mặt cắt ngang
  cross section line
  đường mặt cắt ngang
  cross section of safety valve
  mặt cắt ngang của van an toàn
  cross-section area
  diện tích mặt cắt ngang
  cross-section outline
  đường bao mặt cắt ngang
  cross-section outline
  đường viền mặt cắt ngang
  cross-section warping
  sự vênh mặt cắt ngang
  gradual change of cross section
  sự biến đổi dần mặt cắt ngang
  oblique cross section area
  diện tích mặt cắt ngang
  plane cross section
  mặt cắt ngang phẳng
  radial cross-section
  mặt cắt ngang xuyên tâm
  right cross-section
  mặt cắt ngang thẳng góc
  rupture cross-section
  mặt cắt ngang phá hoại
  stepped-in cross section panel
  tấm lắp bậc thang (theo mặt cắt ngang)
  stream cross section
  mặt cắt ngang dòng nước
  stream cross-section
  mặt cắt ngang dòng sông
  sudden enlargement of cross section
  sự mở rộng đột ngột của mặt cắt ngang (dòng chảy)
  typical cross section
  mặt cắt ngang điển hình
  typical cross section
  mặt cắt ngang tiêu chuẩn
  valley cross section
  mặt cắt ngang của thung lũng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X