• /´grædjuəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dần dần, từ từ, từng bước một
  a gradual change
  sự thay đổi từ từ
  gradual transition
  sự quá độ dần dần
  a gradual slope
  dốc thoai thoải

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dần

  Điện lạnh

  từng bậc
  gradual condensation
  ngưng tụ theo từng bậc
  từng nấc

  Kỹ thuật chung

  dần dần

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X