• /ɔ:´dein/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ra lệnh; ban hành (luật), quy định
  to observe what the laws ordain
  tuân theo những điều luật pháp qui định
  (tôn giáo) phong chức
  fate had ordained that he should die in poverty
  số mệnh đã quyết định anh ta phải chết trong nghèo khổ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ban hành

  Kinh tế

  chế định
  định đoạt
  quy định
  ra lệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X