• /´bilt¸in/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gắn liền (vào máy chính, vào tường...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  (adj) được ghép liền, gắn cùng

  Cơ khí & công trình

  được lắp cùng
  được ghép liền

  Toán & tin

  cài đặt sẵn
  đã lắp vào
  định nghĩa trước
  đưa cài sẵn
  được lập sẵn
  built-in function reference
  tham chiếu hàm được lập sẵn
  dựng sẵn

  Xây dựng

  bao lấy
  gắn liền (vào tường)

  Kỹ thuật chung

  bên trong
  chèn
  có sẵn
  hợp nhất
  đưa vào
  được cài đặt sẵn
  được định nghĩa trước
  được gắn vào
  lắp (bên) trong
  lắp vào
  lắp vào trong
  gắn liền
  built-in adapter
  bộ điều hợp gắn liền
  built-in parking brake
  phanh tay gắn liền
  tích hợp
  built-in modem
  môđem tích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X